foto

Golftoernooi 2015

 

 

Het golftoernooi heeft plaatsgevonden op vrijdag 18 september 2015 op Golfpark Wilnis. Het golftoernooi is een gezamenlijke fondswervingsactiviteit van de heren Lionsclub Aalsmeer en de dames Lionsclub Aalsmeer Ophelia. Dit evenement heeft € 6000,-- opgebracht voor de Stichting Vrienden van het Zorgcentrum Aalsmeer en € 750,-- voor Ride voor de Roses.

Uitreiking cheque van € 6000,- voor Stichting Vrienden van het Zorgcentrum Aelsmeer

Afgelopen vrijdag 27 november vond in het Zorgcentrum Aelsmeer de uitreiking plaats van een cheque van €6000,- aan de Stichting Vrienden van het Zorgcentrum Aelsmeer. Dit bedrag vormt het belangrijkste deel van de opbrengst van de Golfdag die de Lionsclubs LC Aalsmeer Ophelia en LC Aalsmeer half september organiseerden.
Bij deze bijeenkomst waren het bestuur van de vriendenstichting en vertegenwoordigers van beide Lionsclubs aanwezig. Het doel van de Stichting is om senioren (75+) in Aalsmeer ‘dagen met een goeden randje” te bieden zoals voorzitter Berry Philippa vertelde. Het gaat dan om het realiseren van extra voorzieningen voor senioren van Aalsmeer die niet kunnen worden gefinancierd uit de normale budgetten. Hij schetste een aantal voorzieningen die de stichting de afgelopen jaren voor de bewoners heeft gerealiseerd, waaronder aanschaf van personenbusjes, fitnesstuin, hobbykas, vakanties, biljart etc. De stichting ontvangt haar gelden via donaties, legaten en giften van particulieren en bedrijven. En nu en in het verleden ook van de beide Aalsmeerse Lionsclubs.
Op dit moment wordt het Zorgcentrum ingrijpend verbouwd. De bedoeling daarvan is dat dementerende bewoners straks veilig in het Zorgcentrum kunnen blijven wonen.
Het bedrag van de Lionsclubs zal met name aan deze mensen ten goede komen. Tijdens de bijeenkomst werd besloten om het bedrag te besteden aan de aanschaf van een zogenaamde “tovertafel”, een nieuw spelconcept dat bestaat uit lichtanimaties die worden geprojecteerd op bijv. de eettafel. Deze lichtprojecties zijn interactief doordat ze reageren op de beweging van handen en armen van de ouderen met dementie. De “tovertafel” is een product dat deze mensen op een speelse manier stimuleert in fysieke en sociale interactie.
Het Zorgcentrum Aelsmeer is blij dat ze deze activiteit – die z’n nut in de praktijk duidelijk bewezen heeft – binnenkort hun dementerende bewoners kunnen aanbieden.

 

 

 

 

Logo Lab 35 | Aalsmeer.nu + Logo CMS Eyecreator