fotofotofoto

goede doel 2014 - 2015

 logo free a girl

Free a Girl is een noodhulporganisatie die zich inzet om jonge meisjes uit gedwongen prostitutie te bevrijden. Daarnaast investeert de stichting in opvang, traumaverwerking, medische zorg, onderwijs en beroepsopleidingen en re-integratie van de slachtoffers. De afgelopen 7 jaar hebben wij bijgedragen aan de bevrijding van meer dan 3.600 meisjes uit bordelen in Azië.

Ook werken we samen met politie en justitie om mensenhandelaren op te pakken en veroordeeld te krijgen.

Om dit te bereiken, biedt Free a Girl financiële ondersteuning aan lokale organisaties waar onze toegevoegde waarde het grootst is. Wij steunen 15 partnerorganisaties in India, Nepal, Bangladesh, Thailand, Brazilië en Nederland.

https://www.freeagirl.nl

logo free a girl

Cheque Lions Ophelia voor stichting Free a Girl

Op maandag 14 december 2015 heeft Esther Zwetsloot namens Lionsclub Aalsmeer Ophelia een cheque, groot €14.500,- overhandigd aan Joamy Tounkara van de Stichting Free a Girl.
Het bedrag zal worden besteed aan Shaktie Samuha in Nepal. Deze organisatie heeft twee opvanghuizen voor slachtoffers van handelaren in kinderen. Na de aardbeving in Nepal zijn jonge meisjes een makkelijke prooi van ronselaars met mooie beloften.

 

Cheque Kinderboerderij Aalsmeer 

Een tweede en klein fundraisings project voor voor de Kinderboerderij in Aalsmeer. Het betrof hier de opbrengst van de wijnverkoop. Op zondag 6 december is de cehque van € 2000 uitgereikt. Dit geld zal tesamen met de gift van Team Timmerman besteed worden aan de bouw van een Konijnenkasteel. 

 

Logo Lab 35 | Aalsmeer.nu + Logo CMS Eyecreator