foto

goede doel 2015 - 2016

 

 Dit jaar steunt Lionsclub Aalsmeer Ophelia de CliniClowns.

CliniClowns komen bij kinderen in ziekenhuizen en instellingen op bezoek. Ze spelen samen waardoor de kinderen afleiding en plezier beleven en even vergeten dat ze ziek zijn. Inmiddels bezoeken zo’n 67 clowns ruim 100 ziekenhuizen en andere instellingen door heel Nederland.
Speciaal voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige handicap tot 19 jaar heeft CliniClowns het Klein Zintuigen Orkest ontwikkeld. Met een creatieve voorstelling worden alle zintuigen van het kind geprikkeld.
Verder is er het Circus CliniClowns dat rondtrekt door het land. Het is bedoeld voor verstandelijk of meervoudig beperkte kinderen en voor chronisch zieke kinderen.

Cheque voor de CliniClowns van Lionsclub Aalsmeer Ophelia

Op maandag 26 september heeft Lia Gardenier namens Lionsclub Aalsmeer Ophelia een cheque van €18.000 uitgereikt aan Harry Kleywegt van CliniClowns. In dit bedrag is begrepen een ondersteuning van € 1.500 van Rabobank Regio Schiphol.

Dit bedrag zal worden besteed aan activiteiten van de CliniClowns in de regio Aalsmeer. In het najaar zal het CliniClowns Klein Zintuigen Orkest voorstellingen op maat spelen bij KDC De Lotusbloem. Daarnaast zullen in 2017 kinderen met een beperking waarvan de instellingen verbonden zijn aan ‘Ons Tweede Huis’ worden uitgenodigd voor een groepsbezoek aan Circus CliniClowns.

Lionsclub Aalsmeer Ophelia heeft dit prachtige bedrag bijeengebracht tijdens verschillende fondswervingsacties, waarvan Proefvaren eind juni in Aalsmeer een bekende actie is. 

Alle sponsors die hebben bijgedragen in de vorm van een donatie of artikelen voor de loterij en alle mensen die hebben meegedaan aan de evenementen en hebben bijgedragen, worden hierbij hartelijke bedankt. 

Meer informatie: www.clinicowns.nl 

Lionsclub Aalsmeer Ophelia steunt dit jaar ook de Stichting Historische Tuin in Aalsmeer ten behoeve van de aanschaf van LED verlichting in de tentoonstellingskas.

Op 23 februari 2016 is een cheque van € 2.700 uitgereikt aan vertegenwoordigers van de Stichting Historische Tuin Aalsmeer door leden van Lionsclub Aalsmeer Ophelia. 

Voor meer informatie: 

www.historischetuinaalsmeer.nl  

www.tuinhuisaalsmeer.nl

Logo Lab 35 | Aalsmeer.nu + Logo CMS Eyecreator