Privacy policy

Privacy policy Lionsclub Aalsmeer Ophelia

Deze site is valt onder het recht en de regels van Nederland en wordt gehost vanuit Nederland. Deze site is eigendom van en wordt onderhouden door Lions Club Aalsmeer Ophelia, en alle vragen m.b.t. privacy moeten in eerste instantie gericht worden aan info@lionsclubaalsmeerophelia.nl.

Houdt u er rekening mee, dat wij gegevens bewaren voor een minimum periode, zoals aangegeven in het wet van ons land. Elke vorm van privacy gevoelige informatie dat getoond wordt op publieke gedeelten van deze site, kunnen op schriftelijke verzoek gericht aan het bovenstaand adres worden verwijderd. Houdt u er rekening mee dat een kleine administratieve bijdrage gevraagd kan worden.

Verzameling van data

Deze website verzamelt data in overeenstemming met het Nederlandse recht. Deze website verzamelt logs, inclusief IP adressen, maar geen persoonsgebonden data van bezoekers, de server logs worden gebruikt bij het opsporen van problemen binnen de site en zijn toegankelijk voor de politie en andere gerechtelijke autoriteiten in Nederland.

Cookies & Sessies voor data verzameling

Deze website maakt gebruik van cookies om identificeerbaar gegevens op een systeem te bewaren. Deze gegevens bevatten o.a. informatie over het type browser of de taalinstellingen van een browser. Persoonlijke informatie wordt niet opgeslagen in een cookie. Het is mogelijk uw browser zo te configureren dat het aanmaken van cookies voorkomen wordt.

Informatie derden

Ondanks dat we geen informatie aan derden verkopen, geven wij wel informatie door aan andere partijen om een beter service te kunnen verlenen. De volgende derde partijen hebben toegang tot een deel van onze data: Google Analytics cookies, Google Analytics is onze primaire webstatistieken software, er worden geen identificeerbare data verzonden naar Google Analytics maar geografische locaties wanneer deze beschikbaar zijn.

Bezwaren

Heeft u informatie nodig of u bent overtuigd dat er een fout is gemaakt binnen deze document, dat kunt u contact opnemen via de contact pagina. We gaan zeer serieus om met uw privacy en verkopen of gebruiken uw gegevens niet in een manier dat gezien kan worden als ongepast zowel ethisch als in de wetgeving.

Voorwaarden De Slag om Aalsmeer

Algemeen

Deelname aan Slag om Aalsmeer is slechts mogelijk indien het inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, de factuur uiterlijk twee weken na ontvangst is voldaan. 

Deelname geschiedt door een team van 5 personen namens het ingeschreven bedrijf. 

Betaalde facturen worden niet gerestitueerd.

De organisatie kan op grond van uitzonderlijke redenen besluiten Slag om Aalsmeer geen doorgang te laten vinden. Een dergelijk besluit doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van door de deelnemer gemaakte kosten.

Portretrecht

Deelnemer verleent toestemming aan de organisatie voor openbaarmaking van tijdens of rond Slag om Aalsmeer gemaakte foto’s of beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

Persoonsgegevens

De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisatie opgenomen in een bestand. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden verleent de deelnemer toestemming tot het gebruik van de persoonsgegevens ten behoeve van het verzenden van informatie betreffende Slag om Aalsmeer. 

Aansprakelijkheid

Deelname geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemer. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige door de deelnemer geleden schade, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt voor alle schadesoorten.

De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen van deelnemer of derden.